Izjava o povjerljivosti podataka

 

Tvrtka Sportdirekt d.o.o. garantira zaštitu i povjerljivost podataka koji su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u našim bazama podataka.

Sportdirekt d.o.o. kao vlasnik i pružatelj usluga Internetske stranicama u svom vlasništvu pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite  privatnosti korisnika.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected].

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe internetske stranice.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Sportdirekt d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu ""Povjerljivost podataka"" na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici.

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Sportdirekt d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika u svrhu pružanja bolje usluge. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na volleyballdirekt.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Sportdirekt d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, zadržavamo pravo na da Korisniku uskratimo uključivanje u takvu aktivnost.
 
Sportdirekt d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju. 

Osobne podatke će Sportdirekt d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Sportdirekt d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe isključivo u svrhu ispunjavanja narudžbi, isporuku paketa, slanje pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Sportdirekt d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na [email protected]. U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti ili promjeniti.

Kao uvjet kupnje proizvoda i usluga, Sportdirekt d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite  primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na [email protected] ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci. 

Zaštitu podataka Sportdirekt d.o.o. uzima ozbiljno i poduzimamo razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Sportdirekt d.o.o. provodi sve komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s handballdirekt.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.